PRIVACY POLICY

VOEL DE VRIJHEID OP HET WATER EN KOM BIJ ONS PROEFVAREN OP HET VELUWEMEER!

INLEIDING

Bij gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, Brunia Watersport, informatie van u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan van een koopovereenkomst, voor het gebruik van onze diensten (reparatie/onderhoud/stalling) of informatie die wij verzamelen bij gebruik van onze (mobiele) websites, en andere diensten, zoals telefonische ondersteuning. We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken (o.a. door deze beter op de behoeften van onze klanten af te stemmen). Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen (om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in bent geïnteresseerd).

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met de betreffende informatie, hoe en welke informatie wij(kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden wij die (kunnen) gebruiken. Daarnaast is in dit document informatie te lezen over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

Het verstrekken van persoonsgegevens
U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U heeft ten allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt doorgeven of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren/doorgeven van persoonsgegevens noodzakelijk.

Wanneer is het verstrekken van gegevens noodzakelijk?
Voor de aankoop van producten/diensten op factuur, het behandelen van ter reparatie/onderhoud aangeboden zaken hebben we uw gegevens nodig om de gevraagde ondersteuning, bestelde producten en materialen of de uitgevoerde reparatie te kunnen factureren.

Soorten gegevens
Er zijn diverse manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

Levering van producten (bijvoorbeeld boot, motor, watersportartikelen): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u aan ons verstrekt zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres (ten behoeve van de levering/factuur)
Financiële gegevens zoals bankrekeningnummer (ten behoeve van een door ons aan u te betalen bedrag bij bijvoorbeeld inkoop van uw boot/motor combinatie).
Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kunt worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking op u heeft , maar aan de hand waarvan uzelf niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy- en cookiebeleid ziet toe op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.

Worden al deze gegevens bij alle producten en diensten die u afneemt van Brunia Watersport verzameld? Nee, bovenstaand is een opsomming van de gegevens die we zouden kunnen verzamelen. Dat houdt echter niet in dat we ze ook overal daadwerkelijk opvragen en opslaan.

Wanneer u een aankoop op factuur bij ons doet, verzamelen wij de volgende gegevens:

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
BTW nummer (zakelijk).
Dit doen wij om de factuur op te stellen, u te kunnen bellen als (bijvoorbeeld) het product opgehaald kan worden en het e-mailadres om bijvoorbeeld een nieuwsbrief te sturen of u te mailen als we u telefonisch niet kunnen bereiken.

Communicatie
Wanneer u een e-mail of ander bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden verwerking
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites:

Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
Om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
Als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau;
Om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle.
Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde product/dienst, terwijl andere gegevens voor verbeteren van het gebruik van onze (mobiele)website kunnen worden gebruikt.
Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Toelichting termijn gebruik persoonsgegevens
In beginsel houden wij voor het gebruik van de gegevens die wij verwerken een termijn aan van twee jaar na einde van de klantrelatie. Transactie gegevens (gegevens met betrekking tot de koop/verkoop van een product) moeten in veel gevallen om fiscale redenen worden bewaard gedurende een periode van 7 jaar. Er zijn echter ook gegevens die wij gezien hun relevantie of gevoeligheid gedurende een kortere termijn gebruiken.

Delen en bekendmaken van persoonsgegevens
In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.
Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van een computer/mobiele telefoon of tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Onze (mobiele) website maakt gebruik van cookies.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Beveiliging
Wij handhaven ten allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens
Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Heeft u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via: info@bruniawatersport.nl.

Per post kunt u vragen stellen via:

Brunia Watersport
Spijkweg 9
8256 RJ BIDDINGHUIZEN

Denk er aan om bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden en een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Dit zodat wij met zekerheid kunnen vaststellen of de gegevens die u opvraagt, wilt laten wijzigen of laten verwijderen ook wel echt betrekking hebben op uzelf.

Zet voor de zekerheid op de kopie van uw legitimatiebewijs dát u deze aan ons stuurt en maak uw Burgerservicenummer en foto onherkenbaar. Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we altijd een bevestigingsbericht. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen.

Waarom wordt een verzoek geweigerd?
Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden gehonoreerd. Een verzoek met betrekking op persoonsgegevens die niet (alleen) op uzelf betrekking heeft, zal worden geweigerd. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt daarnaast dat u het recht heeft om feitelijke onjuistheden te (laten) herstellen.
Een verzoek om gegevens aan te passen, waaruit niet blijkt dat de gegevens feitelijk onjuist waren of niet blijkt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt, zal niet worden gehonoreerd.
Ook zullen wij niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens altijd volledig honoreren. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te bewaren (fiscale wetgeving).

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid
Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 12 februari 2019.

Brunia Watersport
Spijkweg 9
8256 RJ BIDDINGHUIZEN
Tel: 06 1000 1936
Mail: info@bruniawatersport.nl
KvK: 68194439
BTW: NL857339758B01

WAT JE KAN VERWACHTEN VAN EEN PROEFVAART

Tijdens een proefvaart krijg je een voorproefje op het vaarplezier en ervaar je hoe de boot in gebruik is. Daarnaast geven we uitleg over de boot en de besturing.Samen met een van de ervaren medewerkers van Brunia Watersport ga je het Veluwemeer op. Tijdens de proefvaart kan je de vaareigenschappen van de bootgoed ervaren, en als je nieuw bent met varen leggen wij je alle ins en outs uit om veilig het water op te kunnen!

PRAKTISCHE INFORMATIE

Locatie

Jachthaven Riviera Beach
Spijkweg 15
8256 RJ Biddinghuizen
Type boot
Het is mogelijk om met elk type boot een vrijblijvende proefvaart te maken.

Tijdsduur
Circa 60 minuten

WAAR MOET JE OP LETTEN BIJ DE AANSCHAF VAN EEN BOOT?

  • Wensen en gebruik, wil je rustig toeren of juist sportief varen?
  • Wil je voornamelijk in eigen omgeving varen of wil je alle mooie wateren van Nederland ontdekken?
  • Wat is de juiste motor voor een boot?
  • Koop je een nieuwe of gebruikte boot?
  • Waar kan ik terecht voor onderhoud, service, stalling?

Wij denken graag met je mee over alle vragen die komen kijken bij het kopen van een boot. Door onze uitgebreide ervaring en kennis kunnen wij adviseren over de meest passende boot voor jou!
Heb je de perfecte boot gevonden, dan is het tijd om een proefvaart te maken. Want op het water leer je een boot het best kennen.
Kwaliteit wordt gecombineerd voor een uitstekende prijs!